Privacyverklaring

Stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland (hierna: Fietsmaatjes) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

U deelt zelf een aantal persoonsgegevens met ons indien u het aanmeldformulier voor deelnemers of vrijwilligers en/of het contactformulier op onze website invult.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fietsmaatjes verwerkt uw persoonsgegevens indien u zich aanmeldt als deelnemer of vrijwilliger. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

Fietsmaatjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om u te koppelen aan een vrijwilliger of een deelnemer
 • Om het contact (telefonisch of per e-mail) tussen vrijwilligers en deelnemers mogelijk te maken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Leeftijd kan belangrijk zijn voor het maken van de juiste match.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Fietsmaatjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fietsmaatjes verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder vooraf uw uitdrukkelijk toestemming te vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fietsmaatjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl.

Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u naar admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl sturen.

Fietsmaatjes wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier.

Fietsmaatjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl.

Cookies die wij gebruiken

Fietsmaatjes gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Functionele cookies

De functionele cookies worden gebruikt voor het onthouden van loginnaam of instellingen, maar ook voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server. Dit worden ook wel session cookies genoemd. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat u elke keer akkoord moet gaan met de privacyverklaring.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om een profiel te maken van de bezoeker. Wij gebruiken die om te bekijken waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s worden bezocht. Deze informatie wordt nooit op persoonsniveau weergegeven, maar alleen gebruikt voor statistieken.

Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden en gebruikt kunnen worden om op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van TLS (voorheen SSL) beveiliging.

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.