Vrijwilliger

Er zijn veel mensen die graag op de fiets naar buiten gaan, maar dat zelfstandig niet meer kunnen. Als vrijwilliger maak je dat weer mogelijk. Meld je aan en dan brengen wij je in contact met een deelnemer, waarbij je samen kunt gaan fietsen.

Maak een afspraak met je fietsmaatje. Spreek af bij de locatie of ga de deelnemer ophalen met de duofiets.

Reserveer de fiets bij de locatie. Als de fietstocht niet doorgaat, meldt de reservering dan ook weer af bij de locatie. Haal op vertoon van je vrijwilligerspasje de sleutel en andere benodigdheden op bij de receptie.

Op de afgesproken datum/tijd zie je de deelnemer op de afgesproken plek.

Alt Text

Veelgestelde vragen door vrijwilligers

Als vrijwilliger van een vrijwilligersorganisatie ben je tijdens jouw werk als vrijwilliger verzekerd . Zie voor Haarlem https://www.haarlem.nl/vrijwilligersverzekering/  Zie voor Heemstede https://www.heemstede.nl/bestuur-en-organisatie/vrijwilligerswerk Hierbij gaat je eigen verzekering altijd voor.

Meld evt. schade of problemen bij de coördinator (Tirza van Elk van ErgoPluspunt, tel. 06 21567213 of info@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl)

Nee, je hoeft niet in het bezit te zijn van een Verklaring omtrent het Gedrag. Wel moet je je houden aan de Gedragscode Vrijwilligers, zoals gepubliceerd op deze website.

De deelnemer betaalt een jaarlijkse bijdrage van €15,- . Dit moet hij doen door het overmaken van de €15 op rekeningnummer NL 29 RABO 0342 2732 48 ten name van Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland te Haarlem. Wij kunnen helaas geen contant geld accepteren.

Gemiddeld fietsen vrijwilligers 10 keer per jaar. De meeste fietsmaatjes fietsen gedurende het seizoen één keer in twee à drie weken.

Door te bellen met de receptie van de locatie waar de fiets staat. Zie verder de pagina locaties.

Ja, je kunt zelf jouw deelnemer uitkiezen (bijvoorbeeld één van je ouders). Maar ook in dat geval zul je eerst een intakegesprek hebben en door de stichting worden geïnstrueerd voordat je gaat fietsen.

In principe fietst je altijd met dezelfde deelnemer en maak je samen ook de afspraak voor een volgende fietstocht. Mocht jouw deelnemer niet zo vaak willen fietsen, dan kan het zijn dat wij jou vragen om ook nog met een andere deelnemer te fietsen.

Deze informatie wordt als vertrouwelijke informatie behandeld door de Ergotherapeut die de intake doet. De specifieke consequenties voor het fietsen door de deelnemer zullen in niet medische termen in het dossier van de deelnemer worden vermeld, wat beschikbaar is voor de vrijwilliger.

Tips voor vrijwilligers

  • Neem flesjes water mee bij warm weer en vraag of de gasten een zonnebril op willen. Zoek de schaduw op of rust wat vaker uit op een koele plek.
  • Op het terrein van de Ripperda kazerne kun je goed oefenen / wennen aan de fiets zonder verkeer. Aan de zijkant kun je het terrein verlaten via de Kleverparkweg. Vanaf daar kun je gemakkelijk een route oppakken met minder druk verkeer.
  • Een volle accu zou voldoende moeten zijn om twee uur te kunnen fietsen met ondersteuning. Houdt de terugloop van de accu tijdens de tocht bij en noteer je bevindingen in het logboek. Dit kan nuttige informatie zijn voor andere vrijwilligers en gasten!
  • Schrijf tips voor leuke routes en plekken waar je even koffie kunt drinken in het logboek.