Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland

Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch de mogelijkheid te geven om op een actieve manier buiten te zijn en te genieten van de gezelligheid van het samen fietsen.

Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland is gestart als een initiatief van Tirza van Elk. Zij heeft de afgelopen jaren het initiatief steeds verder uitgebouwd. Startend met 1 fiets op 1 locatie is het nu uitgegroeid tot de huidige 7 locaties. Eind 2018 heeft zij besloten dat, om verdere groei mogelijk te maken, het initiatief moest worden voortgezet als stichting. De stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland is daartoe op 10 januari 2019 opgericht.

De stichting werkt samen met de zorgorganisaties Pro Senectute en Kennemerhart, die hun fietsen ter beschikking stellen voor gebruik door de vrijwilligers van de stichting. Dit zowel voor de deelnemers die op de locaties van deze zorgorganisaties wonen als voor degenen die nog zelfstandig wonen.

Dit betekent dat de stichting zich volledig kan richten op het opzetten van een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie, het zorgen voor een groeiend aantal deelnemers en het werven van de hiervoor noodzakelijke fondsen.

Ergopluspunt, in de persoon van de Tirza van Elk, verzorgt voor de stichting de selectie, training en begeleiding van de vrijwilligers en coördinatoren. Zij traint ook de coördinatoren om de juiste vragen aan de potentiële deelnemers te stellen. Alle deelnemers die op basis van die intake om extra aandacht vragen worden ook door Tirza persoonlijk geïnterviewd. Dit alles met het doel dat de vrijwilliger met alle voor het verantwoord fietsen belangrijke informatie op stap kan. Hiertoe heeft zij ook regelmatig contact met de medewerkers van de woonzorgcentra waar veel van de deelnemers wonen. Ten slotte is Tirza ook het gezicht naar buiten voor de stichting.

Bestuur van de stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland

Linda Weijers, voorzitter

Joost Mollerus, penningmeester

Herma Knotnerus, secretaris

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Alt Text

De Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat het mogelijk maakt dat giften, schenkingen en legaten geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor de gever. Voor meer informatie zie de pagina van de belastingdienst.

Stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland

Charlotte van Pallandtlaan 15 2104 SN Heemstede

Website: https://fietsmaatjeszuidkennemerland.nl/

E-mailadres: admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl

RSIN: 859617385

KvK: 73656615

Bankgegevens: NL29 RABO 0342 2732 48

 

Beleidsplan

Bestuursverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020

Alt Text

Tirza van Elk

Onze Supporters

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

En een sponsor die onbekend wenst te blijven.

Onze Partners

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text