Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland

Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch de mogelijkheid te geven om op een actieve manier buiten te zijn en te genieten van de gezelligheid van het samen fietsen. Onze doelgroep zijn mensen die zelfstandig thuis wonen.

De stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland is opgericht op 10 januari 2019 en zette het initiatief van de grondlegster, Tirza van Elk, voort. De stichting werkt samen met de zorgorganisaties Kennemerhart en Pro Senectute, die hun fietsen ter beschikking stellen voor gebruik door de vrijwilligers van de stichting. Zorgorganisatie Martha Flora en de stichting zijn samen eigenaar van een duofiets, die gebruikt wordt door onze vrijwilligers in de omliggende wijken.

De stichting is er in geslaagd een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie op  te zetten. Daarmee kan het zorgen voor een groeiend aantal deelnemers, uitbreiding van locaties en het werven van de hiervoor noodzakelijke fondsen.

Bestuur van de stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland

Jan Melis, voorzitter
Pieter-Jan de Wijn, penningmeester
Herma Knotnerus, secretaris
Linda Weijers, bestuurslid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Alt Text

De Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat het mogelijk maakt dat giften, schenkingen en legaten geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor de gever. Voor meer informatie zie de pagina van de belastingdienst.

Stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland

Charlotte van Pallandtlaan 15 2104 SN Heemstede

Website: https://fietsmaatjeszuidkennemerland.nl/

E-mailadres: admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl

RSIN: 859617385

KvK: 73656615

Bankgegevens: NL29 RABO 0342 2732 48

 

Beleidsplan 2022-2024

Bestuursverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022

Alt Text

Kernteam Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland  met van links naar rechts Tonneke Frinking (administratief coördinator), Ton Thoolen, (locatiecoördinator Spaar en Hout en Martha Flora), Bas Roosen (ondersteuning ICT), Tirza van Elk (locatiecoördinator de Molenburg), Gerard Olijerhoek (locatiecoördinator Plein 1), Linda Weijers (voorzitter), Ria Winters (locatiecoördinator Schoterhof en de Blinckert), Herma Knotnerus (secretaris). Afwezig: Pieter-Jan de Wijn (penningmeester) November 2022

Onze Supporters

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

En een sponsor die onbekend wenst te blijven.

Onze Partners

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text