Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland

Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch de mogelijkheid te geven om op een actieve manier buiten te zijn en te genieten van de gezelligheid van het samen fietsen.

Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland is gestart als een initiatief van Tirza van Elk. Zij heeft de afgelopen jaren het initiatief steeds verder uitgebouwd. Startend met 1 fiets op 1 locatie is het nu uitgegroeid tot de huidige 6 locaties. Eind 2018 heeft zij besloten dat, om verdere groei mogelijk te maken, het initiatief moest worden voortgezet als stichting. De stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland is daartoe op 10 januari 2019 opgericht.

De stichting werkt samen met de zorgorganisaties Pro Senectute en Kennemerhart die hun fietsen ter beschikking stellen voor gebruik door de vrijwilligers van de stichting. Dit zowel voor de deelnemers die op de locaties van deze zorgorganisaties wonen als voor degenen die nog zelfstandig wonen.

Dit betekent dat de stichting zich volledig kan richten op het opzetten van een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie, het zorgen voor een groeiend aantal deelnemers en het werven van de hiervoor noodzakelijke fondsen.

Bestuur van de stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland

Linda Weijers, voorzitter

Arnold van Stralen, penningmeester

Herma Knotnerus, secretaris

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Alt Text

De Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat het mogelijk maakt dat giften, schenkingen en legaten geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor de gever. Voor meer informatie zie de pagina van de belastingdienst.

Stichting Fietsmaatjes Haarlem en Zuid-Kennemerland

Charlotte van Pallandtlaan 15 2104 SN Heemstede

Website: https://fietsmaatjeszuidkennemerland.nl/

E-mailadres: admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl

RSIN: 859617385

KvK: 73656615

Bankgegevens: NL29 RABO 0342 2732 48

 

Beleidsplan 2022-2024

Bestuursverslag 2021

Financieel jaarverslag 2021

Alt Text

Kernteam Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland  met van links naar rechts Ton Thoolen, (locatiecoördinator Plein1 en Helmlaan), Linda Weijers (voorzitter), Joost Mollerus (penningmeester), Moniek Hijne (PR-coördinator), Tirza van Elk (locatiecoördinator de Molenburg), Jacobien van Teeseling (locatiecoördinator Spaar en Hout) en Ria Winters (locatiecoördinator Schoterhof en de Blinckert). Afwezig: Herma Knotnerus (secretaris) en Tonneke Frinking (administratief coördinator). November 2021

Onze Supporters

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

En een sponsor die onbekend wenst te blijven.

Onze Partners

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text