Vacature locatie-coördinator

Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland zoekt enthousiaste coördinatoren voor de locaties in Haarlem en Bloemendaal.

Over de stichting Fietsmaatjes

De stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland heeft als doel om mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen in contact te brengen met een fietsmaatje waarmee deze persoon kan gaan fietsen op een duofiets. Dit helpt de deelnemer om, op een actieve manier, meer naar buiten te komen en levert voor zowel de deelnemer als de vrijwilliger een gezellig contact op. De stichting doet dit in nauwe samenwerking met verschillende zorgorganisaties, die eigenaar zijn van de duofietsen die de stichting gebruikt.
Door het coronavirus hebben de activiteiten lang stil gelegen. Maar wij zijn ze nu langzamerhand weer aan het opstarten, met de juiste beschermingsmiddelen.

Over de functie

De locatiecoördinator is een nieuwe, uitdagende en zelfstandige functie.
Als locatiecoördinator ben je het aanspreekpunt van Fietsmaatjes voor één of meer locaties en de vrijwilligers en deelnemers die vanuit ”jouw” locatie(s) fietsen.
Je bent verantwoordelijk voor het matchen van deelnemers en vrijwilligers op jouw locatie(s) .
Je begeleidt deelnemers en vrijwilligers bij het tot stand komen van de eerste fietsafspraken, waar nodig.
Je helpt actief mee bij het verder ontwikkelen van Fietsmaatjes op jouw locatie(s). Je werft en voert kennismakingsgesprekken met vrijwilligers en deelnemers
Fietsmaatjes hecht naast aan fietsplezier ook veel waarde aan veilig en verantwoord fietsen. Je krijgt daarom een gedegen instructie van de algemeen coördinator van Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland. Aanvullend kun je naar eigen behoefte een beroep doen op ondersteuning van bestuursleden en ervaren vrijwilligers.
Ook de activiteitencoördinatoren en receptiemedewerkers in dienst van “jouw” locatie(s) ondersteunen Fietsmaatjes van harte en zijn waar mogelijk behulpzaam.

Wie wij zoeken

• Je maakt makkelijk contact en vindt het leuk om contacten tussen anderen tot stand te brengen
• Je kunt redelijk inschatten of het zal matchen tussen een deelnemer en een vrijwilliger
• Je bent in staat overzicht te houden over de uitvoering van fietsritjes, de technische staat van de duofiets, de vrijwilligers en de deelnemers op jouw locatie(s)
• Je kunt inschatten wanneer het belangrijk is te overleggen met de verantwoordelijke personen op jouw locatie(s) en het bestuur van Fietsmaatjes
• Je kunt omgaan met een computer

Tijdsbelasting

• Het verwachte tijdsbeslag voor de coördinatiefunctie is ongeveer 4 uur per week van maart tot september.
• Verder wordt het zeer op prijs gesteld als je aanwezig bent bij de bestuurlijke overleggen, ongeveer zes keer per jaar.

Meer informatie en solliciteren

Je sollicitatie, met een korte motivatie en een CV op hoofdlijnen, kun je sturen aan admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl Dan nemen wij contact met je op voor een persoonlijke kennismaking.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met de centraal coördinator, Tirza van Elk, op 06-21567213